NOWY REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EVER

(OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.12.2014 ROKU)

 

WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY:

Właścicielem Sklepu Internetowego EVER jest Firma Handlowa EVER Jarosław Kryński z siedzibą w Białymstoku mieszcząca się przy ul. Wyszyńskiego 2/5, 15-888. Telefon: 085 745 17 98, fax: 085 745 16 62,  NIP: 542-101-07-25

Firma prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 11330 oraz figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Zamówienia na nasze produkty można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem http://www.sklepever.pl

Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok 

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta zostaną przyjęte do  realizacji następnego dnia roboczego. 

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu Internetowego EVER. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie. 

Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. 

Koszty dostarczenia: dla zamówień na kwotę do 500 zł brutto koszt wysyłki wynosi 17 zł przy płatności przelewem, przesyłka za pobraniem wynosi 20 zł ( wyjątek stanowią walizki ze względu na swoje gabaryty - tu opłata wynosi: 20 zł przy płatności przelewem i 25 zł przesyłka pobraniowa ),paczkomat InPost 18 zł. Dla zamówień przekraczających kwotę 500 zł brutto towar jest wysyłany na koszt firmy EVER. 

Ceny w Sklepie Internetowym EVER wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). 

W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia. 

Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu - paragon fiskalny (chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić w momencie składania zamówienia).  

Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski. 

W przypadku wyboru sposobu płatności "przelew", towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO :

Składając zamówienie w sklepie klient wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzania danych do realizacji zamówienia  i płatności. Dane klientów sklepu nie są udostępniane innym osobom lub podmiotom. Zostaje utworzona funkcja ABI (Administrator Bezpieczeństwa Informacji). W razie wykrycia naruszenia tajemnicy w ciągu 72 godzin zostanie poinformowany przez ABI Urząd Ochrony Danych Osobowych. Na żądanie klienta dane osobowe będą twale i całowicie usunięte z systemu informatycznego sklepu .

ODSTĘPIENIE OD UMOWY:

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu (14) dni od daty otrzymania produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Formularz przesyłany jest wraz z zakupionym produktem i znajduje się na dole strony sklepever.pl, można go pobrać i złożyć go drogą elektroniczną lub listownie.

Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

Sklep jest zobowiązany do zwrotu Klientowi kosztów odesłania towaru w wysokości najtańszego sposobu dostarczania towaru oferowanego przez Sklep.

Zwrot dokonanej płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14  dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, po otrzymaniu zwracanego towaru.

Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

     Wzór stosownego oświadczenia należy pobrać poniżej, wydrukować i wypełnić. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien odesłać  zakupiony produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT - w tym przypadku zostanie wystawiona faktura korygująca). Prosimy, aby zwracany produkt nie nosił śladów użytkowania i nie był uszkodzony. 

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sklepever.pl jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży. 

Sklep www.sklepever.pl zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany. 

 

WARUNKI REKLAMACJI :

 

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). 

Na wszystkie reklamowane produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupione w naszym sklepie przyznawana jest 24 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy. 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, którego wzór należy pobrać poniżej.

Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy: 15-888 Białystok, ul. Wyszyńskiego 2/4,  

Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w produktach nie zużytych. 

W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać: 

 - usunięcia wady,

 - bezpłatnej naprawy,

 - wymiany towaru na nowy, jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca    nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie,

 - odstąpienie od umowy.

Dane dotyczące przelewu bankowego na konto:

Nazwa banku: BNP PARIBAS

 

Numer konta: 59 2030 0045 1110 0000 0272 5810

 

Tytuł przelewu: Zapłata za ... (nr zamówienia + data)

 

FORMULARZE ZWROTU:

Formularz w formacie PDF –  formularz(Acrobat Reader)

Aby ułatwić procedurę zwrotu lub wymiany przygotowaliśmy dla Ciebie powyższe formularze, które wystarczy wydrukować, wypełnić i umieścić w pudełku wraz z paragonem. Pomaga on nam przeprowadzić transakcję w jak najkrótszym czasie i pozwala wyeliminować ewentualne błędy.
 

FORMULARZE REKLAMACYJNE:

Formularz w formacie PDF –  formularz (Acrobat Reader) 
 
Proszę podać przyczynę reklamacji (krótki opis uszkodzeń), swoje dane osobowe, dane kontaktowe i nr konta, na który ma być dokonany zwrot należności. 
Należy dołączyć dowód zakupu – (jest podstawą do przyjęcia towaru do reklamacji).